תגובת הלשכה לטיוטת תיקון תקנות ניירות ערך בעניין

תגובת הלשכה לטיוטת תיקון תקנות ניירות ערך בעניין "דואל דייטינג"