תגובת הלשכה להצעה של רשות ני

תגובת הלשכה להצעה של רשות ני"ע בדבר הקלות לחברות קטנות