לקט ההחלטות העקרוניות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) מיום הקמתה ועד היום

לקט ההחלטות העקרוניות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) מיום הקמתה ועד היום

גירסה ראשונה של לקט החלטות מנחות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות

| 08.10.2011

החברים מוזמנים להעיר את הארותיהם/הערותיהם ללקט המצ"ב והוועדה תדון בכך. 

את הערות ניתן להעביר במייל לכתובת: hertzelf@icpas.org.il

תוכן עניינים ראשי מופיע בעמוד 11. 
הלקט בנוי כך שבכל פרק מובאים תחילה הכללים וההנחיות ולאחריהם החלטות הוועדה. בסוף כל החלטה מובא מספר הפרוטוקול והסעיף שבפרוטוקול, כלהלן:

פר = פרוטוקול ; 
2/11 = פרוטוקול מס' 2 שנת 2011; 
(3) = סעיף 3 בפרוטוקול.
[פר', 2/11 (3)]

לצפייה בלקט ההחלטות - לחץ כאן >>