קבצי חקיקה מאושרים לשימוש בבחינה

קבצי חקיקה מאושרים לשימוש בבחינה

לתשומת ליבכם:

- קובצי החקיקה מאושרים לשימוש בזמן הבחינה, על דעת הגורמים המקצועיים.

- אין צורך לרכוש את כל הספרים המופיעים למעלה, מספיק לרכוש מהוצאה אחת.

- בספרי העזר המותרים בבחינה מותר לסמן במרקר את הכתוב, אך אסור בתכלית האיסור, להוסיף דפים, מכל סוג שהוא, או לכתוב בספרים. מותר לשים דגלונים בקצות העמודים, עם שם החוק הרלוונטי, בין הנושאים ותו לא.

- הספרים נבדקים במהלך הבחינה. תלמיד שברשותו יימצא ספר עם כיתוב בתוך הספר (ולא על הדגלונים), בחינתו תיפסל.

- לשכת רואי חשבון בישראל אינה אחראית לטיב או לתוכן המקראות, לרבות לעניין זכויות היוצרים במקראות ועדכניות התוכן הכלול בהן (נושאים המצויים באחריותם הבלעדית של המוציאים לאור), והיא אינה מעניקה כל אחריות או התחייבות כי התכנים אינם מפרים זכויות של צדדים שלישיים, ו/או כי הינם מדויקים ונקיים מטעויות. בשום מקרה לא תישא הלשכה באחריות כלשהי לכל נזק אשר יגרם לכל אדם כתוצאה משימוש במקראות."

חומר עזר מותר בבחינה (בשנת המבחנים 2018):

"קובץ החקיקה לחשבי שכר" - חשבונתון בשיתוף הוצאת הלכות.

"קובץ החקיקה לחשבי שכר" - הוצאת רונן.

"המס על השכר" - הוצאת בורסי.

"חשבות השכר - קובץ החקיקה" - בעריכת גל זנזורי.