מאגר בחינות

מאגר בחינות

להלן פתרון הבחינות לחשב שכר בכיר לפי תאריכים עם התשובות.
בכל בחינה ישנן מספר גרסאות. סדר השאלות והתשובות מתייחס לגרסה אחת בלבד.