הודעה לנבחנים לבחינה הקרובה ב-14/3/2018

הודעה לנבחנים לבחינה הקרובה ב-14/3/2018

הודעה לנבחנים לבחינה הקרובה ב-14/3/2018, בשל תהליכי מעבר לאתר אינטרנט חדש של הלשכה, שעתיד לעלות ב-4/3/2018,
הרישום יחודש ביום א’, 4/3/2018,
תינתן הארכת זמן לביצוע הרישום לבחינה עד ה-7/3/2018.