אופן חישוב הציון במבחן “חשבי שכר בכירים”

תנאים מצטברים למעבר המבחן העיוני בהצלחה: ציון כללי 60, לכל הפחות, וציון של 50 ומעלה בכל אחד מפרקיו (מס הכנסה, דיני עבודה וביטוח לאומי).

 

ציון כללי 60 לפחות מענה נכון על 30 שאלות, לכל הפחות, מתוך 50 השאלות במבחן.

(60% = 50 שאלות / 30 שאלות)

ציון 50 לפחות בכל אחד מפרקי המבחן –

  • מענה נכון על 10 שאלות לפחות בפרק מס הכנסה, מתוך 20 השאלות בפרק זה.
    (50% = 20 שאלות בפרק / 10 שאלות בפרק)
  • מענה נכון על 9 שאלות לפחות בפרק דיני עבודה, מתוך 18 השאלות בפרק זה.
    (50% = 18 שאלות בפרק / 9 שאלות בפרק)
  • מענה נכון על 6 שאלות לפחות בפרק ביטוח לאומי, מתוך 12 השאלות בפרק זה.
    (50% = 12 שאלות בפרק / 6 שאלות בפרק)