אודות

אודות

לשכת רואי חשבון בישראל החליטה לקחת על עצמה את תחום חשבי השכר בישראל בעקבות הרצון לשמור על רמה גבוהה של תחום חשוב זה.
לאחר אישור התכנית על-ידי הוועד המרכזי של הלשכה הוקמה בלשכה ועדה מיוחדת, בראשות רו”ח אורי מורד, אשר תכין את הבחינות ותפקח עליהן.
הוועדה שהוקמה תעניק תעודות לחשבי השכר שיעמדו בבחינות.

אחד האתגרים עימם אנו מתמודדים קשור בשמירה על רמה מקצועית ועדכונים של חשבי השכר בפסיקות האחרונות ובשינויי החקיקה הרבים שהתקבלו בשנים האחרונות. אנו שואפים בנוסף לעדכונים, להוסיף לתחום חשוב זה גם ידע ויכולת להתמודד עם אותם שינויים.

בכדי לקדם את מעמדו של חשב השכר, על הארגון להכיר בחשיבות השמירה על רמתם המקצועית של חשבי השכר ולסייע לחשב השכר להיות מעודכן ברזי ודרישות החוק . אנו ממליצים למעסיקים להפנות את חשבי השכר למבחני הלשכה.

בנוסף, אנו ממליצים לבעלי עסקים וארגונים חשובים במשק לדרוש מחשבי השכר החדשים אשר עומדים להיות מועסקים בארגונים, את תעודת ההסמכה של לשכת רואי חשבון או לחילופין לבדוק באתר האינטרנט של הלשכה באמצעות שמו של המועמד ומספר תעודת הזהות בכדי לוודא שהחשב קיבל את תעודת ההסמכה של הלשכה. אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעניק לחשבי השכר את מירב הכלים כדי להתמודד בצורה הטובה ביותר עם אתגרי התפקיד והמקצוע.