ימי עיון

תעודת ההסמכה של לשכת רואי חשבון היא העדות הטובה ביותר לכך שאתם שולטים בחומר המקצועי העדכני ביותר. ע"פ תקנון לשכת רואי חשבון יש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי שכר מוסמכים.

במסגרת זו, תעודכן הרשימה במועדים הבאים, על מנת להבטיח שייכללו בה, רק מי שהשתתפו בימי העיון כנדרש.