פתרונות בחינות הסמכה

פתרונות בחינות הסמכה

 

שאלוני הבחינה בצירוף פתרונות – ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

מצ”ב הפיתרונות להורדה ללא תשלום – מוגש כשירות לסטודנטים הלומדים ראיית חשבון:


2016

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | חורף 2016

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | קיץ 2016


2015

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | חורף 2015

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | קיץ 2015


2014

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | חורף 2014

מיקוד לבחינה ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | לשנת 2014

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | קיץ 2014 -מועד נוסף

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | קיץ 2014


2013

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | חורף 2013

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | קיץ 2013

מיקוד לבחינה ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | לשנת 2013


2012

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | חורף 2012 

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | קיץ 2012 


2011

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | חורף 2011

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות  | קיץ 2011


2010

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות  | חורף 2010 

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות  | קיץ 2010


2009

ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | חורף 2009