חברי הועד – מרחב חיפה והצפון

חברי הועד – מרחב חיפה והצפון

  • יו”ר – אבצן ישי
  • סגן יו”ר – חגי אפלקר
  • סגן יו”ר – גלית יחזקאלי גולן
  • חבר – ווסים בשארה
  • חבר – שמעון גיא
  • חבר – איתן כהן
  • חבר – מישל נמורה
  • חבר – עבד אל-כרים פטום

חזרה למרחב חיפה והצפון >>