בטאון הלשכה | דצמבר 2017

בטאון הלשכה | דצמבר 2017

 

הבטאון המקצועי מספר אחת בישראל “רואה החשבון” נגיש עבורך, חבר/ת הלשכה, מכל מכשיר ובכל זמן: תוכן מעמיק, עדכני, מקצועי ומגוון בתחומי מסים ובתחום ראיית החשבון והחשבונאות: הכול על מס הכנסה, מע”מ, ביטוח לאומי, מיסוי בינלאומי, חידושים במנהל הציבורי, בפסיקה הפיסקלית, בחשבונאות ובניהול.

הצפייה בבטאון הינה לרואי חשבון חברי הלשכה בלבד.


לצפייה בבטאון הקודם >>